Onze richtlijnen voor partnership

Onze richtlijnen voor partnership

Als partner helpt u met uw onderneming kanker onder de aandacht te houden. Uw bedrijf verzekert de continuïteit van wetenschappelijk onderzoek naar kanker; maakt nieuwe, levensreddende therapieën mogelijk; en helpt de levenskwaliteit van mensen met kanker te verhogen. Tegelijk realiseert u er ook eigen doelstellingen mee bijvoorbeeld rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, zodat uw bedrijf er ook beter van wordt. 

Een ethisch partnership 

Een gezond en duurzaam partnership staat of valt met de afspraken tussen beide partijen. Als stichting van openbaar nut vinden wij het belangrijk dat die afspraken passen binnen een goed afgebakend kader, gebaseerd op duidelijke ethische principes. Die zetten we dan ook graag op papier. Voor we concreet gaan samenwerken leggen we aan de hand van een checklist onze gezamenlijke ambitie en de duur van de samenwerking vast, en tekenen we de krijtlijnen voor de toekomst uit. 

Basisprincipes

Elk van onze partnerships is gebaseerd op de volgende drie principes: 

1. DE IMPACT OP DE GEZONDHEID STAAT VOOROP

Maximale winst voor de gezondheid komt altijd op de eerste plaats, zowel op het gebied van kankerpreventie als genezing.

2. DE COMMUNICATIE IS TRANSPARANT

We communiceren open en eerlijk over alles, zowel met elkaar als met de buitenwereld.

3. STICHTING TEGEN KANKER BLIJFT ONAFHANKELIJK.

Onze missie en onze werking kunnen op geen enkel vlak en geen enkele manier beïnvloed worden door een aangegaan partnership. Ook belangrijk: we behouden ons het recht voor om een partnership te weigeren. Bedrijven uit sectoren die goederen en diensten leveren die schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, zoals tabaksproducenten, zullen we logischerwijze nooit als partner aanvaarden.

Word partner

Word partner
Meer info
Contacteer ons

Bernard Buntinx helpt u graag verder.