Suzanne Gabriels, experte tabakspreventie bij Stichting tegen Kanker, ontvangt “WHO World No Tobacco Day Award”

Suzanne Gabriels, experte tabakspreventie bij Stichting tegen Kanker, ontvangt “WHO World No Tobacco Day Award”

Verdiende erkenning voor sleutelrol in de strijd tegen tabak

Stichting tegen Kanker is enorm trots te kunnen aankondigen dat Suzanne Gabriels, experte tabakspreventie bij Stichting tegen Kanker, de “WHO World No Tobacco Day Award” in de wacht sleept.

Elk jaar erkent de WGO personen of organisaties voor hun prestaties op het gebied van de strijd tegen tabaksgebruik. Deze award is de hoogste die door de Wereldgezondheidsorganisatie voor tabaksontmoediging wordt toegekend. 

Suzanne Gabriels krijgt deze award enerzijds als waardering voor haar continue inspanningen en leidinggevende rol in de strijd tegen de tabaksepidemie. Maar anderzijds ook voor haar vastberadenheid om de gezondheid en het welzijn van de Belgische bevolking te verbeteren door effectieve(re) maatregelen af te dwingen om het tabaksgebruik te stoppen.

« Roken is nog altijd een van de grootste factoren die tot vermijdbaar overlijden en/of ziektes leidt. Bij het begin van deze legislatuur engageerde de federale regering zich om werk te maken van een rookvrije generatie. Dat doen we samen met uitstekende experten. Een van die experten is Mevrouw Gabriels, die vandaag een welverdiende award ontvangt. Ik feliciteer en dank haar voor haar voortdurende inzet in de strijd tegen tabak in België. » –

– Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Suzanne staat vooraan in de frontlinie van het tabaksontmoedigingsbeleid in België. Haar expertise en kennisoverdracht via schriftelijk advies aan de commissie Gezondheid en Gelijke kansen van De Kamer heeft een totaal reclameverbod in de verkooppunten versneld, inclusief het reclameverbod voor e-sigaretten. Ze was een van de oprichters van de Belgische Alliantie voor een rookvrije samenleving, actief sinds 2018. Deze groep van 9 NGO’s slaagde erin om de verschillende Belgische politieke partijen en regeringen te overtuigen om nieuwe ambitieuze maatregelen te nemen om een rookvrije generatie te bereiken in 2040. Het resultaat van de gezamenlijke acties is een belangrijke globale interfederale strategie 2022-2028 voor een rookvrije generatie, zoals bekend gemaakt op 14 december 2022.

Met verschillende opiniestukken in de belangrijkste kranten en interviews op radio en TV heeft Suzanne bovendien de publieke opinie over tabaksonderwerpen sterk beïnvloed.

“Het is altijd fijn om te horen als je harde werk en de resultaten die dat oplevert geapprecieerd worden. Deze prijs is een hele eer, voor mij maar ook voor Stichting tegen Kanker waar ik al gedurende 20 jaar de kans krijg om mij in te zetten in de strijd tegen het roken. Bij Stichting tegen Kanker vatten wij onze missie in die strijd als volgt samen: soft on smokers and hard on tobacco industry for a smoke-free generation. Deze prijs is een erkenning voor die strategie.

Ik heb als psycholoog-tabakoloog de Belgische Rookstoplijn mogen opstarten. Dit heeft me heel veel geleerd over rokers en hoe zij worstelen met hun verslaving. Nadien ben ik overgestapt naar advocacy werk: een hele andere wereld met andere tegenkrachten. Het is een grote uitdaging om vanuit een NGO politici te overtuigen met een ander verhaal dan dat van de tabaksindustrie. Toch slagen we daar in België redelijk in, waardoor deze erkenning vanwege de WHO.”

– Suzanne Gabriels, experte tabakspreventie bij Stichting tegen Kanker

In aanloop van de werelddag zonder tabak 2023 waar het thema “we need food, not tobacco” is, pleit Suzanne Gabriels samen met de WGO voor een shift van het cultiveren van tabak naar het verbouwen van voedselgewassen. Negen van de tien grootste landen qua tabakteelt zijn lage- en middeninkomenslanden, waarvan er 4 met voedseltekorten kampen. De strijd tegen tabak is niet alleen belangrijk in het kader van de mondiale volksgezondheid, maar ook om honger uit de wereld te helpen, en de gezinnen van tabaktelers een betere toekomst te gunnen. Ook in ons eigen land zouden we rokers uit minder bevoorrechte milieus kunnen helpen hun levensstandaard te verhogen ten voordele van hun gezondheid, door hen te helpen stoppen met roken.

Suzanne’s kandidatuur werd voorgedragen door Smoke Free Partnership waar ze bestuurder is. Dit is een coalitie van NGO’s die zich binnen de EU bezighoudt met beleidsanalyse en -bevordering van de Framework Convention on Tobacco Control van de Wereldgezondheidsorganisatie. 

Andere RESSOURCES