Stichting tegen Kanker viert 100-jarig bestaan en stelt gedurfde ambitie voor

Stichting tegen Kanker viert 100-jarig bestaan en stelt gedurfde ambitie voor

Van 5 naar 10% toename in overlevingskans tegen 2040

In 2024 viert Stichting tegen Kanker haar 100-jarig bestaan onder de Hoge Bescherming van Koningin Mathilde. Al van bij de start in 1924 was haar belangrijkste drijfveer: hoop omzetten in overwinning. 100 jaar wordt gevierd met een uitdagende ambitie voor de toekomst, een Team Hope van wetenschappelijke onderzoekers, artsen en zorgverleners, 35 miljoen euro voor wetenschappelijk onderzoek en een oproep naar een nieuw Nationaal Kankerplan.

Het begin van Stichting tegen Kanker: van Koningin Elisabeth naar Koningin Mathilde

Artsen Antoine Depage en Adrien Bayet, chirurg en radiotherapeut, en studenten van Marie Curie, richtten in 1924 de Belgische Nationale Liga tegen Kanker op, die later Stichting tegen Kanker werd. De Liga kreeg de Hoge Bescherming van Koningin Elisabeth. De ‘Koningin-verpleegster’ had immers samengewerkt met Antoine Depage op het slagveld tijdens de 1ste wereldoorlog. Senator Depage stelde meteen ook een kankerbudget voor tijdens een toespraak in de senaat. Dit eerste plan vertoont opvallend veel overeenkomsten met de prioriteiten die vandaag ook nog steeds gelden: het belang van de wetenschap en onderzoek, centralisatie van de zorg maar ook het sociale aspect, steun aan patiënten en palliatieve zorg. Met het aspect preventie erbij zijn dit meteen ook al de missies van Stichting tegen Kanker. In 2024 zijn we verheugd en vereerd te kunnen aankondigen dat Koningin Mathilde besloten heeft haar Hoge Bescherming te verlenen aan onze organisatie in 2024.

Deze Hoge Bescherming steunt symbolisch de inspanningen van al diegenen die dagelijks betrokken zijn bij de strijd tegen kanker.

100 jaar kankerbestrijding

Bijna een op de drie mannen en een op de vier vrouwen krijgt vóór de leeftijd van 75 jaar kanker. En die cijfers stijgen jaar na jaar. Ondertussen zijn er bijna 75.000 nieuwe gevallen per jaar. In 2030 zou dit aantal stijgen naar 83.500 (cijfers van het Belgisch Kankerregister).

België staat op de 6de plaats wat betreft kankerincidentie van de 27 EU-Landen. Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in België, vóór hart- en vaatziekten, sinds 2020.

Ondanks dit hoge incidentiecijfer overleven steeds meer mensen kanker. Dankzij de vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek en vroegtijdige diagnose leeft  nog bijna 70% van de mensen met kanker  5 jaar na de diagnose. Dit is 30% meer dan 30 jaar geleden. Dat is goed, maar moet beter!

Uitdagende ambitie

Als organisatie die ernaar streeft  de nationale, regionale en lokale referentie te zijn in de strijd tegen kanker, verbindt Stichting tegen Kanker zich ertoe om de stijging van de overlevingskans bij kanker voort te zetten en te versnellen. In de afgelopen 15 jaar, van 2004 tot 2019, is die overlevingskans bij kanker met 5% toegenomen.

Vandaag is de ambitie van Stichting tegen Kanker om het wetenschappelijk onderzoek nog meer te ondersteunen en twee keer zo snel vooruitgang te boeken. Dit om de overlevingskans te verhogen, niet met 5% maar wel met 10% tegen 2040.

Hoewel veel factoren meespelen, zijn de meest belangrijke factoren die de overlevingskans doen stijgen de betere en snellere kankerdiagnoses en -behandelingen. En deze verbetering vindt zijn oorsprong in het wetenschappelijk kankeronderzoek.

Prof Eric Van Cutsem (KULeuven), co-voorzitter van Stichting tegen Kanker: ons credo is door innovatie en creativiteit en multidisciplinaire samenwerking het wetenschappelijk onderzoek nog meer te stimuleren ten bate van een optimale behandeling van elke patiënt.

Daarom voorzien we in 2024 niet minder dan € 35 miljoen voor wetenschappelijk kankeronderzoek (Cancer Research Grants). Dat is € 10 miljoen meer dan in 2022. Deze extra impuls vormt de eerste stap naar grotere investeringen in de komende jaren. Dit kan alleen worden gerealiseerd dankzij de onvoorwaardelijke steun van onze donateurs, partners en vrijwilligers. Zonder hen kunnen we hoop niet omzetten in overwinning.

Team Hope – wereldklasse in België

Ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan vestigt Stichting tegen Kanker de aandacht op de mensen die dagelijks opmerkelijke prestaties leveren in de strijd tegen kanker. Ze vormen het gezicht achter het werk dat ze ondersteunt.

In de oncologische wereld vormen wetenschappelijke onderzoekers, artsen en zorgverleners een professioneel team van wereldklasse. Stichting tegen Kanker brengt deze professionals symbolisch samen in haar Team Hope om hun onafgebroken inzet en toewijding in de schijnwerpers te plaatsen. Ze vertegenwoordigen de 3 missies van Stichting tegen Kanker – de financiering van wetenschappelijk onderzoek, preventie en ondersteuning en begeleiding van patiënten, naasten en actoren op het terrein – en zorgen voor hoop. Samen streven we naar snellere vooruitgang in de strijd tegen kanker.

Nood aan een nieuw “Nationaal Kankerplan”

Al van bij de oprichting in 1924 werd een eerste budget in de senaat voorgesteld. Recenter werd in 2008 een nieuw Kankerplan gelanceerd, waaraan Stichting tegen Kanker een actieve bijdrage leverde. Dit Kankerplan werd in 2012 geëvalueerd door Sciensano, maar werd door snelle evolutie en nieuwe noden niet uitgevoerd en had updates nodig. In 2022 publiceerde Stichting tegen Kanker de eerste Belgische Kankerbarometer – een betrouwbaar, globaal en accuraat overzicht over de kankersituatie in België – die aantoont dat een nieuw nationaal kankerplan vandaag meer dan ooit nodig is. Ook daar ijvert Stichting tegen Kanker voor in 2024 dat de overheid de strijd tegen kanker (opnieuw) centraal stelt in haar prioriteiten.

Andere RESSOURCES