Grants Cancer Prevention

Grants Cancer Prevention

Voorkomen van kanker is beter dan genezen (*)

Stichting tegen Kanker breidt steun aan preventieprojecten uit

Stichting tegen Kanker financiert sinds 2022 projecten die werken op  primaire preventie en screening (secundaire preventie). Het aantal kankers blijft immers stijgen in België en er is afdoend bewijs dat preventie een wezenlijk verschil kan maken. Er is een echte nood aan financiering van preventie-onderzoek. Dat blijkt uit de Belgische Kankerbarometer,  het  European Beating Cancer Plan van de EU en het UICC (The Union for International Cancer Control). Wereldwijd gaat maar 9% van het totale budget voor kankeronderzoek naar preventieprojecten. Dat is veel te weinig!

Op 27 april lanceert Stichting tegen Kanker daarom een nationale projectoproep voor de toekenning van ‘Grants Cancer Prevention’. Naast het onderzoek naar kankerpreventie kunnen ook  operationele projecten worden ingediend.  

De belangrijkste risicofactoren voor kanker zijn bekend: 40% is te vermijden en Stichting tegen Kanker steunt projecten die hierop werken!

Preventie is één van de drie missies van Stichting tegen Kanker, naast de financiering van wetenschappelijk kankeronderzoek en ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten. Preventie is essentieel, vooral wanneer we weten dat gezonde gewoonten het jaarlijkse aantal kankergevallen kan verminderen. In België zouden we op die manier 28.000 kankerdiagnoses kunnen voorkomen.

Een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, gecoördineerd door het IARC, resulteerde in twaalf essentiële aanbevelingen. De Europese code tegen kanker werd opgesteld door oncologen, wetenschappers en andere specialisten met als doel Europese burgers en hun overheden te informeren over doeltreffende manieren om kanker te voorkomen. Aangenomen wordt dat 40% van de kankergevallen wordt veroorzaakt door blootstelling aan risicofactoren die kunnen worden aangepakt door gedrags- en levensstijlveranderingen. 

 “De best te behandelen kanker is steeds de kanker die kan worden voorkomen. Preventie is van essentieel belang en de resultaten van deze projecten zullen ervoor zorgen dat de juiste keuzes worden gemaakt inzake maatregelen op het gebied van kankerpreventie.”

– Els Decoster, PhD manager Departement Grants

Stichting tegen Kanker trekt 2 miljoen euro uit voor projecten op het gebied van preventie.

Stichting tegen Kanker investeert op nationaal niveau en trekt  2 miljoen euro uit voor de meest veelbelovende projecten op het gebied van preventie. De oproep wordt opgedeeld in:

Grants Cancer Prevention Research 

1.700.000 euro wordt uitgetrokken voor onderzoeksprojecten naar primaire en secundaire preventie. Bij primaire preventie onderzoekt men hoe de risicofactoren kunnen worden aangepakt.  (roken, alcohol, overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging, onevenwichtige voeding, blootstelling aan uv-stralen, enz…) 

Bij secundaire preventie (of screening) wordt onderzocht hoe de bestaande screening kan worden verbeterd of hoe nieuwe vormen van screening kunnen worden ontwikkeld voor mensen die een bijzonder risico lopen.

Dit bedrag wordt verdeeld over verschillende projecten, variërend van 100.000 tot 400.000 euro, over een periode van 2 tot 4 jaar.

Grants Cancer Prevention Operational

Vanaf nu mogen ook operationele projecten worden voorgesteld. Hier wordt 300.000 euro voor uitgetrokken. Operationele projecten zijn projecten die gedragsveranderingen of een vroegtijdig opsporen van kanker bevorderen en die leiden tot een betere uitvoering van de aanbevelingen inzake primaire preventie en screening.

Dit bedrag wordt verdeeld over verschillende projecten, variërend van 10.000 tot 50.000 euro, over een periode van 1 tot 2 jaar.

De projectoproep wordt geopend op 27 april  en de aanvragen moeten ten laatste binnen zijn  op 17 augustus 2023. Vanaf 2023 mogen ook lokale besturen i.s.m. gezondheidsinstellingen indienen. Resultaten worden mid december bekend gemaakt.

Het team van Prof. Guido Van Hal van de  Universiteit Antwerpen was één van de laureaten van 2022. Hij wendt de fondsen aan voor het onderzoek naar de deelname aan screenings door minder bereikbare doelgroepen.

“Borstkankerscreening redt levens, dat is duidelijk aangetoond. Maar de helft van de vrouwen uit de doelgroep, neemt in Vlaanderen niet deel aan het screeningsprogramma. Het zijn met name de vrouwen uit de lagere sociaaleconomische groepen uit de samenleving, die minder deelnemen. Dankzij de Stichting tegen Kanker, kunnen we hieraan verhelpen: door specifiek voor deze doelgroep opgestelde herinnerings-uitnodigingen te versturen, hopen we deze groep ook te bereiken en zo te komen tot een betere deelname binnen deze groep van moeilijk bereikbare vrouwen.”

– Prof. Guido Van Hal, Universiteit Antwerpen

Het team van professor Frederic Kridelka van het Universitair Ziekenhuis van Luik was ook een van de laureaten in 2022. Zijn onderzoeksproject zoekt naar nieuwe methoden om abnormale cellen in de baarmoederhals te ontdekken, met als uiteindelijk doel tot een urinetest te komen die gemakkelijk thuis kan worden uitgevoerd.

“Baarmoederhalskanker is een voorbeeld bij uitstek van het mogelijke succes van goed georganiseerd preventiebeleid. Vandaag laat slechts 50% van de vrouwen zich regelmatig screenen en de ziekte treft in België nog steeds 700 vrouwen per jaar. Een zelftest voor thuisgebruik wordt momenteel geëvalueerd. Daarmee zouden het gynaecologische bezoek en de uitstrijkjes, waar sommige vrouwen bang voor zijn, kunnen worden vermeden. Het idee is om deze screening mogelijk te maken en zo een groter deel van de bevolking te bereiken. We willen 20% tot 30% meer deelnames aan de screening, elke test is winst.”

Prof. Frederic Kridelka, CHU Liège

(*) Maar zoeken naar nieuwe en betere behandelingen blijft even belangrijk!

Andere RESSOURCES