31/05 – Werelddag zonder tabak –  Stoppen met roken: een overbodige luxe?

31/05 – Werelddag zonder tabak – Stoppen met roken: een overbodige luxe?

Vooral voor financieel kwetsbare personen zijn nicotinevervangende behandelingen vaak onbetaalbaar.

Eigenlijk begin je beter nooit met roken. Dat is het uitgangspunt van de vele preventiemaatregelen die onlangs werden aangenomen. Doel: tegen 2040 naar een rookvrije generatie toewerken. Het spreekt voor zich dat we deze maatregelen toejuichen, maar tegelijk moet er een extra boost komen voor mensen die willen stoppen met roken. Stichting tegen Kanker wil koste wat het kost vermijden dat wie nu nog rookt aan zijn lot wordt overgelaten.

Nog te veel Belgen roken, met alle gevolgen van dien …

  • Eén Belg op 5 rookt
  • Eén op de vijf gevallen van kanker wordt veroorzaakt door roken… en is dus te voorkomen. 
  • Roken is de oorzaak van bijna 30% van de sterfgevallen door kanker.
  • In België sterven elk jaar meer dan 9000 mensen aan de gevolgen van roken, dat is één vroegtijdige sterfgeval per uur.
  • Bovendien tonen studies aan dat twee op drie rokers vroegtijdig zullen sterven als gevolg van hun tabaksgebruik.

Mensen die roken ondersteunen? Stichting tegen Kanker zet in op rookstop

60% van de Belgen die roken, geeft aan ermee te willen stoppen. Nicotine is helaas erg verslavend. Net daarom reikt Stichting tegen Kanker kandidaat-rookstoppers een aantal hulpmiddelen aan.

Zo is er in mei de Buddy Deal campagne – Het aantal deelnemers is vertienvoudigd sinds de eerste editie van 3 jaar geleden!

Stichting tegen Kanker pakt voor het derde jaar op rij uit met ‘Buddy Deal’, haar nationale campagne om mensen die roken aan te sporen één maand lang de sigaret op te geven. Opzet: vanaf mei aanmoedigen om te stoppen met roken onder begeleiding van iemand uit de omgeving, een buddy. Dit jaar noteerden we meer dan 16.700 inschrijvingen om die uitdaging aan te gaan. Het plan is dat de deelnemers daarna verder aan de slag gaan met het advies, de tips en aanmoedigingen van onze tabakologen. Wie na de Buddy Deal-campagne bijkomende professionele hulp wenst om te stoppen met roken kan altijd terecht bij Tabakstop.

Tabakstop bestaat bijna 20 jaar.

Tabakstop is een dienst van Stichting tegen Kanker die actief is sinds 2004 en gefinancierd wordt door de deelstaten. Tabakstop biedt gratis rookstopbegeleiding. Achter het nummer 0800 111 00 staat een team van tabakologen klaar om eender wie vragen heeft over tabaksverbruik en stoppen met roken te coachen. Tabakstop biedt sinds 2010 ook bijkomende ondersteuning en coaching op maat aan kandidaat-rookstoppers door nicotinevervangende behandelingen (NRT) terug te betalen aan financieel kwetsbare mensen. Deze aanpak heeft een positief effect op de rookstopresultaten. In 2023 behandelde Tabakstop 549 terugbetalingsdossiers.

Intensief pleidooi om de gezondheidsongelijkheden door roken terug te dringen.

Mensen die roken krijgen met de regelmaat van de klok te maken met maatregelen zoals prijsstijgingen van tabaksproducten en de uitbreiding van rookvrije ruimten. Deze inperkingen zijn niet bedoeld om hun vrijheid te beknotten, maar zijn nodig om de volksgezondheid te beschermen. Deze maatregelen zouden echter moeten gepaard gaan met extra ondersteuning aan mensen die van hun verslaving af willen. Nicotinevervangende behandelingen terugbetalen verlaagt de rookstopdrempel en bevordert de therapietrouw. Met dit doel voor ogen tracht Stichting tegen Kanker al twee jaar de farmaceutische bedrijven die NRT verkopen, te overhalen om terugbetalingsdossiers in te dienen bij het RIZIV. Helaas heeft het pleidooi nog niet geleid tot een concrete terugbetaling. Voor sommige farmaceutische bedrijven lijkt winst te primeren op maatschappelijke verantwoordelijkheid.

“De gezondheidsvoordelen van stoppen met roken zijn niet te onderschatten. Het devies is uiteraard ‘hoe eerder, hoe beter’. Maar een rookstop is altijd zinvol, hoe jong of oud je ook bent. De terugbetaling van nicotinevervangende behandelingen is geen overbodige luxe. Gezien het moeizame proces van rookstoppogingen en de hoge hervalcijfers hoopt Stichting tegen Kanker dat er toch een doorbraak kan komen” Suzanne Gabriels, expert tabakspreventie bij Stichting tegen Kanker.

Andere RESSOURCES