RECONNECT, talent blijft, ook na kanker
RECONNECT, talent blijft, ook na kanker

Stichting tegen Kanker lanceert een gratis online leerplatform om het re-integratietraject van medewerkers met of na kanker te begeleiden

Er is te weinig aandacht voor de terugkeer naar het werk na een lange afwezigheid wegens kanker. Toch is het van groot belang dat werknemers hierbij worden ondersteund, want dit vergt toch enkele aanpassingen. Omdat Stichting tegen Kanker zich bewust is van de specificiteit van kanker heeft ze het gratis online platform RECONNECT gelanceerd.  

Spreek erover met je werkgever

Kanker en werk

Elk jaar krijgen meer dan 26.000 mensen (73 mensen per dag) op beroepsactieve leeftijd te horen dat ze kanker hebben. Kanker is de op twee na meest voorkomende oorzaak van langdurige afwezigheid op het werk, na geestelijke gezondheidsproblemen (zoals burn-out) en lichamelijke aandoeningen.

Maar gelukkig nemen de overlevingskansen toe: dankzij een vroegere diagnose en behandeling herstellen steeds meer mensen van kanker en kunnen zij hun beroepsleven weer oppakken…

Het werk hervatten tijdens of na kanker 

Werkhervatting speelt een essentiële rol in het gevoel van eigenwaarde van mensen met kanker en draagt bij tot het genezingsproces. Het is een belangrijk onderdeel van het herstel. Blijven werken of opnieuw gaan werken, betekent een terugkeer naar de normale situatie: werk biedt sociale contacten, financiële zekerheid, structuur en de mogelijkheid om weer een sociaal en beroepsleven op te bouwen. Werk draagt dus bij tot meer levenskwaliteit tijdens en na kanker.

Hoe werkt het online platform?

Het online platform is een praktisch en dynamisch werkinstrument dat aantoont hoe concrete situaties het best kunnen worden aangepakt. En hoe de terugkeer naar het werk succesvol kan zijn, zowel voor de betrokken werknemer als voor de werkgever, directe manager als de collega’s. Het omvat onder meer:

  • De verschillende fasen van reïntegratie tijdens of na kanker aan de hand van video’s, testimonials, oefeningen en de expertise van Stichting tegen Kanker.
  • Documenten om te downloaden voor het opzetten van een doeltreffend re-integratiebeleid.
  • Een lijst aan coaches die gespecialiseerd zijn in kanker. Het stelt de werkgever in staat om een beroep te doen op het netwerk van speciaal opgeleide kankercoaches voor zowel individuele begeleiding (werknemer, HR, CEO…) als groepscoaching (een team).

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van: AG Insurance, Bristol Myers Squibb, Janssen, MSD en Pfizer.