Social Grants

Social Grants

Bij Stichting tegen Kanker zijn we ervan overtuigd dat een holistische visie op gezondheid zich moet vertalen in een integratieve benadering van mensen met kanker. Als onderdeel van deze benadering wordt vanaf het moment van de diagnose bijzondere aandacht besteed aan de volgende aspecten: de relatie tussen verzorger en patiënt, de mens ‘achter’ de patiënt en het welzijn van de persoon met kanker.

Sinds 2023 willen we met Stichting tegen Kanker ook bijdragen tot een grotere kennis over de daadwerkelijke behoeften van mensen die leven met kanker. Met een uitbreiding van onze oproep voor studies hopen we beter en nauwkeuriger te beantwoorden aan de noden van de patiënten.

De projectoproepen, voor een totaal bedrag van  1.250.000 euro, zijn opgedeeld in 2 luiken: :

  • Operationele projecten die rechtstreeks bijdragen tot het welzijn van patiënten en hun naasten.
  • Studies naar de daadwerkelijke behoeften van mensen die leven met kanker.

Projectoproepen

Alvorens uw project in te dienen, verzoeken wij u om het reglement van de projectoproep zorgvuldig te lezen om er zeker van te zijn dat u aan de deelname criteria voldoet.»

Lopend
Social Grants
Étude
Studie

De onderzoeken zijn erop gericht om de hulpverlening nog nauwkeuriger en kwalitatiever te maken via een beter inzicht in de behoeften van patiënten

  • Budget : van 10.000€ tot 100.000€, met maximum 50.000€/jaar
  • Startdatum: 12 maart 2024
  • Afsluitingsdatum: 13 juni 2024, 13u
  • Resultaten: november 2024
Algemeen reglement Mijn project indienen
Lopend
Social Grants
Operationeel

Operationele projecten zonder voorafgaande strikte interpretatie. Zo komen alle innovatieve projecten in aanmerking die voldoen aan de daadwerkelijke behoeften van de kankerpatiënt, de verzorger en de naasten. 

  • Budget : van 10.000€ tot 100.000€, met maximum 50.000€/jaar
  • Startdatum: 12 maart 2024
  • Afsluitingsdatum: 13 juni 2024, 13u
  • Resultaten: november 2024
Algemeen reglement Mijn project indienen

Een objectieve selectie

De projecten worden geselecteerd door een onafhankelijke nationale Sociale Raad, bestaande uit medische en sociale deskundigen, patiënten, ex-patiënten en caregivers.

Zij beslissen welke projecten geselecteerd worden om objectiviteit en onafhankelijkheid te garanderen.