Social Grants

Social Grants

Bij Stichting tegen Kanker zijn we ervan overtuigd dat een holistische visie op gezondheid zich moet vertalen in een integratieve benadering van mensen met kanker. Als onderdeel van deze benadering wordt vanaf het moment van de diagnose bijzondere aandacht besteed aan de volgende aspecten: de relatie tussen verzorger en patiënt, de mens ‘achter’ de patiënt en het welzijn van de persoon met kanker.

Sinds 2023 willen we met Stichting tegen Kanker ook bijdragen tot een grotere kennis over de daadwerkelijke behoeften van mensen die leven met kanker. Met een uitbreiding van onze oproep voor studies hopen we beter en nauwkeuriger te beantwoorden aan de noden van de patiënten.

De projectoproepen zijn opgedeeld in 2 luiken: :

  • Operationele projecten die rechtstreeks bijdragen tot het welzijn van patiënten en hun naasten.
  • Studies naar de daadwerkelijke behoeften van mensen die leven met kanker.

Projectoproepen

Afgesloten
Social Grants
Étude
Studie

De onderzoeken zijn erop gericht om de hulpverlening nog nauwkeuriger en kwalitatiever te maken via een beter inzicht in de behoeften van patiënten

Zie de details
Afgesloten
Social Grants
Operationeel
Opérationnel

Operationele projecten zonder voorafgaande strikte interpretatie. Zo komen alle innovatieve projecten in aanmerking die voldoen aan de daadwerkelijke behoeften van de kankerpatiënt, de verzorger en de naasten. 

Zie de details