Preventieoproepen

Preventieoproepen

Oproepen voor preventieprojecten

Stichting tegen Kanker wil bijdragen tot het vergroten van de kennis over primaire en secondaire preventie en zo de vermijdbare risicofactoren efficiënter aan te pakken. Daarom investeren we op nationaal niveau 2 miljoen euro in de meest beloftevolle projecten voor kankerpreventie.

De projectoproepen zijn opgedeeld in 2 luiken: 

  • Grants Cancer Prevention – Research: hiervoor komen projecten in aanmerking rond onderzoek naar primaire preventie en kankerscreening. Met als doel om bij te dragen tot een betere kennis van de risicofactoren die de incidentie van kanker beïnvloeden en de vroegtijdige opsporing ervan. 
  • Grants Cancer Prevention – Operationele projecten: hiervoor komen operationele projecten in aanmerking die gedragsveranderingen of een vroegtijdige opsporing van kanker stimuleren en zo leiden leidt tot een betere implementatie van de preventie- en screeningsaanbevelingen.

De Operationele projecten moeten focussen op een van de 11 risicofactoren.

Projectoproepen

* Lees voordat je jouw project indient aandachtig het Algemeen reglement voor de Grants Cancer Prevention Research om er zeker van te zijn dat je aan de selectiecriteria voldoet. Projecten die niet aan de selectiecriteria voldoen, kunnen we niet financieren.

Afgesloten
Cancer Prevention Operational
Operationeel

Deze projecten bevorderen gedragsveranderingen of het vroegtijdig opsporen van kanker en leiden tot een betere uitvoering van de aanbevelingen inzake primaire preventie en screening.

Zie de details
Afgesloten
Cancer Prevention Research
Research

Projecten die in aanmerking komen moeten focussen op onderzoek naar primaire preventie en screening van kanker.

Zie de details

Een objectieve selectie

De selectie van de projecten gebeurt door een onafhankelijke jury, samengesteld uit experten in primaire en secundaire preventie. Deze zullen bepalen welke projecten weerhouden zullen worden om de objectiviteit en onafhankelijkheid te verzekeren.