Oproepen voor Levensloop-projecten

Oproepen voor Levensloop-projecten

Het doel van de Levensloop-projectoproepen is het financieren van projecten die de levenskwaliteit van mensen met kanker verbeteren.

Met een deel van het geld dat deze fantastische solidariteitsbeweging oplevert, kan Stichting tegen Kanker lokale initiatieven steunen die rechtstreeks bijdragen tot het welzijn van patiënten en hun naasten. 

Projectoproepen

Afgesloten
Levensloop Grants
Operationeel
Opérationnel

Fase 1 : copromotorschap : van 09/01/2024 tot 13/02/2024.

Fase 2 : indienen dossier : van 14/02/2024 tot 19/03/2024 om 13u.

Zie de details