vzw Het Majin Huis (2023)

vzw Het Majin Huis (2023)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Al spelend samen spreken over kanker
  • Selectiejaar van het project: 2023
  • Organisatie: vzw Het Majin Huis
  • Toegekend bedrag: 30 044 €

Kanker treft jaarlijks duizenden Belgen. Het leven van patiënten en hun naasten wordt helemaal overhoopgehaald. We zijn ervan overtuigd dat patiënten en hun naasten baat kunnen hebben bij psychosociale begeleiding maar dat niet iedereen de weg vindt naar en/of baat heeft bij het reguliere aanbod. Met dit project willen we mensen met kanker en hun naasten een bordspel aanbieden zodat kanker op een andere manier bespreekbaar wordt en verbindend kan werken.

We willen patiënten de mogelijkheid bieden dit spel (gratis) te ontlenen, in het UZ Gent,in Het Majin Huis.  We willen ernaar streven dat het bordspel onder supervisie van een professional aan een gezin wordt voorgesteld en opgevolgd.

Het bordspel wordt ontwikkeld door een team van oncopsychologen van het UZ Gent, psychosociale medewerkers van Het Majin Huis en een bordspellenfirma.

Het doel van het bordspel is het creëren van een veilige atmosfeer waarin patiënten en hun naasten kunnen spreken over kanker, over hun waarden en wat er voor hen belangrijk is. We hopen bovendien dat het delen van verhalen de verbinding binnen het netwerk zal vergroten.

In tweede tijd willen we onze ervaringen ook delen met andere ziekenhuizen en ondersteuningshuizen.