Universitair Ziekenhuis Gent (2023)

Universitair Ziekenhuis Gent (2023)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: De ontwikkeling en implementatie van netwerkgerichte bijeenkomsten als psychosociale interventie voor patiënten met kanker en hun ouders
  • Selectiejaar van het project: 2023
  • Organisatie: Universitair Ziekenhuis Gent
  • Toegekend bedrag: 49500€

Wanneer een kind de diagnose kanker krijgt en een intensieve behandeling ondergaat, wordt een gezin sterk uitgedaagd om zich in korte tijd aan te passen aan een nieuwe stressvolle situatie. Het blijkt een uitdagende reis te zijn waarbij de patiënt, de familie en het netwerk onvoldoende op de hoogte zijn van elkaars behoeften en verwachtingen. De relaties zijn vaak gespannen. Olsen et al. (2018) beschrijven ‘netwerkgerichte bijeenkomsten’ als mogelijke interventies om sociale steun en communicatie binnen het netwerk te verbeteren (1).

Het doel van dit pilotproject is om netwerkgerichte bijeenkomsten te ontwikkelen en te onderzoeken hoe de bijeenkomsten worden ervaren door patiënten, ouders, hun netwerk en zorgprofessionals. We willen gemengde gegevens leveren die erop wijzen dat netwerkgerichte bijeenkomsten interessant kunnen zijn om uitgebreider te implementeren en te evalueren.

Deze pilotstudie heeft een co-design methodologie met een kwalitatieve actie onderzoeksbenadering. In de implementatiefase wordt een mixed method design gebruikt. Twee groepen van nieuw gediagnosticeerde kinderen met kanker zullen willekeurig worden geselecteerd. Eén groep kinderen met kanker krijgt de ‘standaardzorg’. De tweede groep kinderen met kanker krijgt drie netwerkgerichte bijeenkomsten samen met het netwerk. Gegevens zullen worden gegenereerd door middel van interviews en vragenlijsten. Interviews zullen systematisch worden verzameld en geanalyseerd.