Universitair Ziekenhuis Antwerpen (2022)

Universitair Ziekenhuis Antwerpen (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Psycho-educatieve Animatiefilmpjes Kinderoncologie
  • Selectiejaar van het project: 2022
  • Organisatie: Universitair Ziekenhuis Antwerpen
  • Toegekend bedrag: 48340€

Psycho-educatie is belangrijk gedurende het behandel- en natraject van kanker, gezien vragen en/of zorgen op deze manier kunnen worden beantwoord. Dit leidt tot minder angst, depressie en stress bij kinderen en ouders. Het is van belang om deze informatie voldoende af te stemmen op de leeftijd, ontwikkelingsniveau en interesse van het kind. Multimedia is een goede informatiebron, gezien uit onderzoek blijkt dat audiovisuele ondersteuning voor een betere registratie van informatie zorgt en de creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen en jongeren stimuleert. Via verschillende animatiefilmpjes willen we de volgende zaken toelichten, namelijk de ziekte kanker, de behandeling (chemo – bestraling – stamceltransplantatie) en de mogelijke gevolgen van de behandeling op verschillende domeinen (psychologisch, cognitief,…). Er worden telkens twee filmpjes per thema gemaakt, namelijk voor de lagere school kinderen (6-12j.) én voor adolescenten (13-18j.). Dit is nodig omdat het ontwikkelingsniveau van deze doelgroepen zo verschillend is. Tegelijkertijd is het belangrijk dat deze animatiefilmpjes generiek genoeg zijn, zodat de fimlpjes gebruikt kunnen worden bij verschillende diagnoses. Voor de uitwerking wordt beroep gedaan op de organisatie ‘Behandeling Begrepen’. De filmpjes zullen gebruikt worden door de psychologen, alsook beschikbaar voor het grote publiek. We trachten zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken alsook de kwetsbaren onder hen (bijvoorbeeld: anderstaligen).