Teams van Professoren Olivier Detry, Géraldine Dahlqvist, Thierry Gustot, Hans Van Vlierberghe & Jacques Pirenne (2018)

Teams van Professoren Olivier Detry, Géraldine Dahlqvist, Thierry Gustot, Hans Van Vlierberghe & Jacques Pirenne (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Extension of liver transplantation opportunity to patients suffering from Milanout, Up-to-7-in, hepatocellular carcinoma: a prospective Belgian study of the value of negative 18FDG PET/CT
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: Université de Liège, Cliniques universitaires Saint-Luc, ULB, UZ Gent & UZ Leuven
  • Toegekend bedrag: 400 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Teams van Professoren Olivier Detry, Géraldine Dahlqvist, Thierry Gustot, Hans Van Vlierberghe & Jacques Pirenne

Hepatocellulair carcinoom of primitieve leverkanker is een vorm van kanker die meer en meer voorkomt in België. Levertransplantatie (LT) is een doeltreffende behandeling, maar is voorbehouden voor patiënten met uiterste hoge overlevingskansen. Die overlevingskansen worden geschat op basis van bepaalde criteria (omvang van de tumor en aantal tumoren in de lever) bekend onder de naam “Milaan-criteria”.

Meestal krijgen de patiënten met een hepatocellulair carcinoom die niet beantwoorden aan die criteria palliatieve behandelingen. Er zouden echter andere prognosefactoren in rekening moeten worden genomen, want het risico op herval na een LT wordt niet enkel bepaald door de omvang van de kanker, maar ook door zijn agressiviteit. In deze nationale studie willen de Belgische LT-centra bepalen in welke mate de PET/SCAN zou kunnen bepalen of een patiënt die buiten de Milaan-criteria valt, toch een LT zou kunnen krijgen met goede resultaten.