Team van Xenia Geeraerts (2023)

Team van Xenia Geeraerts (2023)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: MOTUNE-T therapy: Metabolically Optimized TUNEd T cells as treatment for recurrent glioblastoma
  • Selectiejaar: 2023
  • Organisatie: VUB
  • Toegekend bedrag: 400 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Glioblastoom is de meest voorkomende kwaadaardige hersentumor bij volwassenen. Ondanks therapeutische vorderingen (operatieve verwijdering van zoveel mogelijk tumorweefsel in combinatie met radio- en chemotherapie), hervallen de patiënten ten gevolge van de aanwezigheid van resterende tumorcellen. Met een gemiddelde levensverwachting van iets meer dan een jaar na de diagnose van herval, is er voor deze patiënten weinig hoop. De nood voor aanvullende behandelingsopties blijft bijgevolg bijzonder hoog. Een lopende klinische studie aan het UZ Brussel behandelt hervallen glioblastoompatiënten sinds kort ook succesvol gebruikmakend van immuuntherapie die rechtstreeks in de hersenen wordt geïnjecteerd na operatieve verwijdering van de tumor. Daarenboven vertoont het hersenvocht van deze patiënten een influx van immuuncellen (meer bepaald T cellen) die kankercellen kunnen aanvallen en doden. Wellicht zijn deze T-cellen onvoldoende aanwezig en/of functioneel om een blijvende therapeutische respons te verzekeren, wat kan verklaren waarom deze ‘eenvoudige’ immuuntherapie voor sommige patiënten niet volstaat. In dit project zullen deze T-cellen gebruikt worden als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een complexere vorm van immuuntherapie (CAR-T cel therapie) waarbij deze T cellen uit het hersenvocht van de patiënten worden gehaald en vervolgens in het laboratorium voorzien van een wapen (CAR). Daarenboven worden ze eveneens metabolisch aangepast zodat ze, eens terug in het lichaam van de patiënt en toediening van een therapeutisch geneesmiddel, optimaal geactiveerd worden om kankercellen te elimineren. Het uiteindelijke metabolisch-geoptimaliseerde CAR-T celproduct kan een oplossing bieden voor hervallen glioblastoompatiënten die resistent zijn aan de huidige immunotherapeutische behandelingen.