Team van Stefanie Vandevijvere (2023)

Team van Stefanie Vandevijvere (2023)

Beschrijving van het project

    • Titel van het project: Mapping and addressing the commercial drivers of tobacco, alcohol and unhealthy food consumption in Belgium
    • Selectiejaar van het project: 2023
    • Organisatie: Sciensano
    • Toegekend bedrag: 384 380 €
    • Duurtijd financiering: 4 jaar

De commerciële determinanten van gezondheid (CDoH) worden gedefinieerd als de “systemen, praktijken en paden via dewelke commerciële actoren gezondheid en gelijkheid stimuleren”, en worden steeds meer erkend als een krachtige invloed op de ontwikkeling en implementatie van aanbevolen best practice-beleid om niet-overdraagbare ziekten (NOZ’s) te voorkomen. Dit project zal voor het eerst de verschillende CDoH in kaart brengen die verband houden met de belangrijkste risicofactoren voor kanker en andere NOZ’s, namelijk tabak, alcohol en ongezonde, sterk bewerkte voedingconsumptie in België. Bovendien zullen er concrete oplossingen worden ontwikkeld die overheden kunnen implementeren om deze CDoH effectief aan te pakken. De methodologieën omvatten het in kaart brengen van de politieke bedrijfsactiviteiten (strategieën, praktijken en mechanismen) van de tabaks-, alcohol- en voedingsindustrie in het algemeen en in relatie tot specifieke beleidsmaatregelen aan de hand van gevestigde kaders, een beoordeling van de NOZ-last die wordt veroorzaakt door de tabaks-, alcohol- en ultraverwerkte voedingsindustrie, workshops voor het opbouwen van groepsmodellen met overheids- en niet-overheidsactoren en elite-interviews met vertegenwoordigers van de industrie om de CDoH in België systematisch te onderzoeken en concrete oplossingen te identificeren. Er zal worden onderzocht in welke mate deze industrieën zich richten op kwetsbare groepen of in welke mate hun activiteiten bijdragen tot gezondheidsgerelateerde ongelijkheden in België. Overeenkomsten en mogelijke verschillen tussen industrieën zullen worden belicht.