Team van Stefan Naulaerts (2023)

Team van Stefan Naulaerts (2023)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: A multimodal approach to define conserved immune landscapes behind clinical responses to immune checkpoint blockers in gastrointestinal tumours
  • Selectiejaar: 2023
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 400 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Blokkade van immuun-controlepunten heeft een zeer variabel succes afhankelijk van het type kanker. Dit kan deels verholpen worden door verbeterde biomarkers, maar deze blijken zeer lastig te vinden door een gebrek aan inzicht in de onderliggende interactie tussen tumour, immuunsysteem en omliggend weefsel. Een oplossing is het bestuderen van deze relaties in een structuur die via een set van zeer verschillende anatomische regio’s het hele immunologische spectrum bestrijkt. Door overeenkomsten tijdens de initiële ontwikkeling van het weefsel in kaart te brengen, is het eenvoudiger om geconserveerde patronen te detecteren en deze te onderscheiden van tumorinherente eigenschappen en weefsel-gerelateerde modulatorische effecten. Het gastro-intestinale traject (slokdarm, maag, level, colon, rectum) is een dergelijke structuur. Er zijn duidelijke verschillen, maar ook een zekere plasticiteit tussen de anatomische zones. Door de enorme hoeveelheid beschikbare data is het moment gekomen om de anatomie van het lichaam te gebruiken om de verschillende tumorale immunologische landschappen gedetailleerd in kaart te brengen.