Team van Raj Sewduth (2021)

Team van Raj Sewduth (2021)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project : Targeting KRAS proteostasis to develop personalized therapies for lung cancer patients
  • Selectiejaar: 2021
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 400 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Het KRAS-gen is een belangrijk factor in de groei en ontwikkeling van cellen. Een mutatie in dit gen kan leiden tot overmatige groei, wat op zijn beurt kan leiden tot de ontwikkeling van kanker. Deze mutatie vormt een soort genetische marker die aanwezig kan zijn bij sommige mensen die niet-kleincellige longkanker (NSCLC) ontwikkelen, de meest voorkomende vorm van longkanker. Dit project richt zich op het onderzoeken van een ander gen, genaamd LZTR1, en zijn rol in longkanker. Ongeveer 30% van de NSCLC-patiënten vertoont een verlies van het LZTR1-gen. Studies suggereren dat LZTR1 een rol kan spelen bij het stabiliseren van het KRAS-proteïne. Met andere woorden, dit gen kan helpen om de activiteit van het KRAS-proteïne te reguleren en te controleren. Het verlies van LZTR1 kan daarom leiden tot een snellere ontwikkeling van tumoren. Dit suggereert dat LZTR1 een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van overmatige celgroei en de ontwikkeling van kanker. Het project is nu gericht op het begrijpen van hoe de stabilisatie van het KRAS-proteïne de omgeving rond de tumor beïnvloedt. Met andere woorden, hoe beïnvloedt KRAS-stabilisatie de manier waarop de tumor groeit en zich ontwikkelt? En nog belangrijker, welke behandelingen kunnen het meest effectief zijn bij longkanker waarbij het LZTR1-gen verloren is gegaan? Het uiteindelijke doel van het project is om verschillende publicaties te produceren over nieuwe behandelingsbenaderingen voor longkanker. Deze benaderingen zullen zich richten op het opnemen van de stabilisatie van het KRAS-proteïne in de behandelingsmethoden, in de hoop dat dit zal leiden tot meer effectieve en succesvolle therapeutische resultaten voor patiënten met longkanker.