Team van professoren Sandra Nuyts & Daan Neven (2022)

Team van professoren Sandra Nuyts & Daan Neven (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: PROLoNg-trial: Pembrolizumab and Radiotherapy for OLigometastatic squamous cell carcinoma of the head and Neck cancer: a randomized phase III study
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: UZ Leuven & UZ Antwerpen
  • Toegekend bedrag: 400 000 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Behandeling met immuuntherapie verbetert over het algemeen de overleving bij patiënten met recidief of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd en de nek (SCCHN). De overlevingspercentages zijn echter nog steeds verre van bevredigend. Ablatieve stereotactische radiotherapie (met stralingsdoses over een kortere periode dan conventionele radiotherapie) verbetert de ziektecontrole en/of overleving bij verschillende tumoren bij patiënten met slechts enkele uitzaaiingen. Daarnaast hebben recente CETEC-studies aangetoond dat de overleving groter is dan verwacht na de combinatie van lokale behandeling gericht tegen uitzaaiingen, zoals stereotactische radiotherapie of chirurgie, en immuuntherapie. Deze aanpak lijkt daarom veelbelovend en verdient verder onderzoek. De huidige studie zal de eerste internationale studie zijn die de potentiële voordelen van een dergelijke gecombineerde aanpak bij CETEC onderzoekt. Patiënten met oligometastatische CETEC (kanker tussen de lokale en gevorderde metastatische stadia) zullen worden gerandomiseerd om pembrolizumab (een monoklonaal antilichaam) te ontvangen als enkelvoudig middel of in combinatie met radiotherapie.