Team van Professoren Jean-François Daisne, Frédéric Duprez & Dirk Van Gestel (2018)

Team van Professoren Jean-François Daisne, Frédéric Duprez & Dirk Van Gestel (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: A prospective randomized phase 2 study of dose and volume de-escalation in prophylactic nodal irradiation of contralateral neck by sentinel lymph nodes mapping in unilaterally node positive head and neck squamous cell carcinomas
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: CSME- Namur, UZ Gent & Institut Jules Bordet
  • Toegekend bedrag: 325 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Team van Professoren Jean-François Daisne, Frédéric Duprez & Dirk Van Gestel

Tumoren in de “hoofd- en hals” regio worden vaak met radiotherapie behandeld. Die behandelingen krijgen echter vaak te maken met bijwerkingen die de levenskwaliteit kunnen aantasten. Een groot deel van die bijwerkingen wordt veroorzaakt door de verplichte bestraling met een uitgesproken dosis van grote zones met daarin klieren die er normaal uitzien maar die zouden kunnen zijn aangetast door microscopische tumorcellen.

Niet behandelen zou resulteren in een onaanvaardbaar risico op herval. Bij patiënten met een tumor met aangetaste klieren aan één kant van de hals, zullen we de andere kant van de hals behandelen met een 20% lagere dosis (“de-escalatie van de dosis”). We zullen ook het volume verkleinen door ons te richten op de te behandelen klierzones door middel van beeldvorming van de schildwachtklieren (“geïndividualiseerde volume de-escalatie”) met behulp van een nieuwe radioactieve marker.

De tumor en aangetaste klieren zullen natuurlijk met de maximale dosis worden behandeld om de doeltreffendheid van de behandeling te garanderen.