Team van professoren Jan Van Meerbeeck, Kristiaan Nackaerts & Veerle Surmont (2020)

Team van professoren Jan Van Meerbeeck, Kristiaan Nackaerts & Veerle Surmont (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Mesobreath 5: assessing the clinical utility of a breath test for pleural mesothelioma
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: UAntwerpen, KU Leuven & UGent
  • Toegekend bedrag: 223 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Longvlieskanker is een agressieve kanker die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door voorgaande asbestblootstelling. Tot op heden kent deze kanker een dodelijke afloop omwille van het laattijdig optreden van niet-specifieke symptomen en de lage gevoeligheid van beeldvorming voor diagnose. Algemeen wordt verwacht dat een vroegtijdige diagnose de patiëntoverleving kan verbeteren. Daarom richt onze onderzoeksgroep zich op de ontwikkeling van een ademtest die als hulpmiddel kan dienen bij het screenen van risicopersonen voor de diagnose van longvlieskanker. Deze bevindt zich momenteel in een validatiefase, maar vooraleer deze ook effectief gebruikt kan worden, is de volgende stap het bepalen van het klinisch nut. Daarvoor willen we risicopersonen die professioneel werden blootgesteld aan asbest gaan opvolgen over de tijd, om na te gaan in welke mate de test vroegtijdig de ontwikkeling van longvlieskanker kan opsporen. Dit kan ervoor zorgen dat therapie effectiever kan worden ingezet waardoor de overleving van de patiënt verbetert.