Team van Professoren Ivan Borbath, Marc Peeters, Jean-Luc Van Laethem & Eric Van Cutsem (2020)

Team van Professoren Ivan Borbath, Marc Peeters, Jean-Luc Van Laethem & Eric Van Cutsem (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: SAFIR-ABC10: molecular screening for precision medicine in advanced biliary cancers
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: UCLouvain, UAntwerpen, ULB-Erasme & KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 398 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

SAFIR ABC10 is een Europees klinisch onderzoek dat een behandeling voorstelt voor patiënten met biliaire (galweg) kanker die niet geopereerd kunnen worden. Alle patiënten zullen aanvankelijk standaardchemotherapie krijgen, terwijl een tumormonster zal worden geanalyseerd om te zien of hun kanker bepaalde genetische afwijkingen vertoont, die bekend staan als “behandelbaar”. Als dat het geval is, krijgen deze patiënten ofwel een geneesmiddel dat gericht is tegen de vastgestelde genetische afwijking, ofwel chemotherapie.

Deze studie hoopt aan te tonen dat deze kanker beter kan worden behandeld met gerichte therapie. De meerderheid van de patiënten zal een nieuwe behandeling krijgen. De mogelijke nadelen zouden een gebrek aan effect en/of bijwerkingen kunnen zijn.

Dit is een complexe studie waarvoor veel patiënten moeten worden getest, maar wij denken dat mensen met kanker van de galwegen er veel baat bij kunnen hebben. De Belgian Digestive Oncology Group (www.bgdo.org) is een stakeholder in deze internationale studie, en rechtstreeks verantwoordelijk voor de opvolging van de Belgische patiënten.