Team van professoren Frédéric Baron, Stéphanie Humblet-Baron en Arnaud Marchant (2022)

Team van professoren Frédéric Baron, Stéphanie Humblet-Baron en Arnaud Marchant (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Systems Vaccinology in allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipients
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: ULiège, KU Leuven & ULB
  • Toegekend bedrag: 600 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (vroeger bekend als beenmergtransplantatie) is de voorkeursbehandeling voor vele patiënten die lijden aan ernstige hematologische ziekten (zoals leukemie). Helaas tast zij het immuunsysteem van de patiënten aan, waardoor zij een groot risico lopen op ernstige of zelfs dodelijke complicaties bij besmetting met het influenza- of Covid-19-virus. Daarom is het belangrijk om infecties bij deze patiënten te kunnen voorkomen door middel van vaccinatie. Allografiepatiënten reageren echter minder goed op vaccins dan de gezonde bevolking. Het doel van dit project is om met behulp van geavanceerde technieken (bekend als biologische systeemanalyse) de vaccinrespons op influenza en Covid-19 bij allograft-patiënten te karakteriseren. Deze waarnemingen moeten leiden tot de productie van effectievere vaccins (of vaccinstrategieën).