Team van professoren Damya Laoui & Frank Aboubakar (2020)

Team van professoren Damya Laoui & Frank Aboubakar (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: cDC2s: new players in the tumor microenvironment and cancer immunotherapy
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: VUB & UCLouvain
  • Toegekend bedrag: 436 976 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Dendritische cellen (DC) zijn cellen die tumordeeltjes kunnen opnemen en presenteren aan T-lymfocyten. T-lymphocyten kunnen hierdoor kankercellen herkennen en aanvallen.Daarom zijn dendritische cellen belangrijk in kankertherapie. Recent hebben wij aangetoond dat in tumoren van muizen en mensen een bepaald type dendritische cellen aanwezig is, de cDC2s, die we kunnen gebruiken als anti-kanker vaccin. Deze cDC2s kunnen zelfs de tumorgroei remmen in muis longtumoren resistent aan de meest gebruikte immunotherapieën. Daarom willen we in dit project de rol en het therapeutisch potentieel van deze cDC2s in longkanker verder evalueren. Hiervoor zullen we gebruik maken van de nieuwste technologieën om (i) de cDC2s in humane en muis tumoren grondiger te onderzoeken en (ii) hun effectiviteit als vaccin in combinatie met andere (immuno)therapieën in muis longkankermodellen te evalueren. Hiermee hopen we de basis te kunnen leggen voor het gebruik van cDC2 vaccinaties in combinatie met andere (immuno) therapieën als nieuwe behandeling voor longkanker.