Team van Professoren Anabelle Decottignies en Joris Messens (2018)

Team van Professoren Anabelle Decottignies en Joris Messens (2018)

Beschrijving van het project

    • Titel van het project: The ALTernative mechanism of telomere maintenance: a potential therapeutic target for cancer treatment?
    • Selectiejaar: 2018
    • Organisatie: Université catholique de Louvain & Vrije Universiteit Brussel
    • Toegekend bedrag: 440 000 €
    • Duurtijd financiering: 4 jaar

De uiteinden van de chromosomen, telomeren, spelen een uiterst belangrijke rol in de controle van de celwoekering. Bij elke celdeling verkorten de telomeren. Na een aantal opeenvolgende delingen en daaruit volgende verkortingen van de telomeren, sterven de cellen spontaan af. Maar de kankercellen zijn in staat dit controlesysteem van het aantal delingen te omzeilen door een mechanisme te activeren dat de telomeren beschermt.

Daardoor kan de kankercel profiteren van een oneindig delingspotentieel (replicatie-onsterfelijkheid) wat bijdraagt tot de vorming van uitzaaiingen. Die replicatie-onsterfelijkheid viseren biedt nieuwe perspectieven aan de tumorbehandeling. De meeste kankercellen bereiken die onsterfelijkheid door de uitdrukking van het gen van de telomerase te reactiveren. Maar een fractie van bepaalde tumoren (sarcomen, neuroblastomen of gliomen, met name bij het kind) gebruikt een alternatief mechanisme, ALT genoemd, om te ontsnappen aan de erosie van de telomeren en zich oneindig te kunnen delen.

Dat ALT-mechanisme, dat onze normale cellen niet hebben, is een perfect doelwit voor een weefselsparende tumorbehandeling. Geen enkel ALT-specifiek doelwit werd al beschreven. In het laboratorium hebben we een kandidaat-eiwit geïdentificeerd waarvoor we enerzijds de actiemechanismes in de ALT+ cel willen ontcijferen en anderzijds de moleculen willen identificeren die therapie afremmen.