Team van professor Wim Declercq (2020)

Team van professor Wim Declercq (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Dissecting the role of RIPK4 in skin cancer
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: UGent
  • Toegekend bedrag: 412 500 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

RIPK4, lid van de receptor interacting protein kinasen familie (RIPK), werd reeds meer dan 15 jaar geleden geïdentificeerd maar desondanks blijft de functie van RIPK4 zeer onduidelijk. RIPK4 wordt in de wetenschappelijke literatuur zowel als tumor-promotor als tumor-suppressor beschreven. Mogelijks is de functie van RIPK4 bij tumorvorming afhankelijk van het celtype. RIPK4 is frequent gemuteerd in squamous cell carcinoma in de huid (SCC) en in melanoma en is soms geamplificeerd in melanoma. Wij konden aantonen dat het verwijderen  van RIPK4 in keratinocyten, het voornaamste huid-celtype, tumorvorming bevordert. Wat er juist misloopt op moleculair vlak in RIPK4 deficiënte kankercellen werd nog niet onderzocht. In dit project zullen we de manier waarop RIPK4 een rol speelt in huid SCC en melanoma bestuderen. Deze data zullen leiden tot een beter begrip van het effect van RIPK4 mutaties in tumoren en kunnen leiden tot het ontwikkelen van betere behandelingsmethoden voor SCC en melanoma.