Team van Professor Vincent Lorant (2022)

Team van Professor Vincent Lorant (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Tobacco-free Schools: an experimental study to prevent adolescent smoking
  • Selectiejaar van het project: 2022
  • Organisatie: UCLouvain
  • Bedrag: 249 149€
  • Duur: 4 jaar

Roken is een voornaamste risicofactor voor kanker. In Europa geeft meer dan een op de vijf volwassenen aan te roken, en meer dan de helft is daarmee voor zijn 18e begonnen. Beleid ter bestrijding van tabaksgebruik, zoals een tabaksvrij schoolbeleid (TFSP), is ingevoerd om het roken terug te dringen. Er zijn echter weinig overtuigende bewijzen dat dit beleid effectief is, omdat er weinig goed opgezette experimentele studies zijn. Bovendien verschilt de implementatie van dit beleid van school tot school. Recente studies zijn echter bemoedigend en suggereren dat zij een effectieve manier zijn om alle adolescenten een veilige en gezonde omgeving te bieden, in lijn met de “tabakvrije” beweging. Dit voorstel test een interventie ter verbetering van de implementatie en de effectiviteit van het tabaksvrij-beleid van scholen op verschillende rookuitkomsten, door middel van drie componenten: het regelmatig evalueren van de situatie van de school met betrekking tot haar tabaksbeleid en het roken van adolescenten, het creëren van een belangencoalitie, en het ondersteunen van de implementatie van het beleid. Het voorstel is erop gericht dit beleid tot een sociale norm te maken die wordt gedeeld en gehandhaafd door een grote coalitie van belanghebbenden op school, de implementatie trouw te verbeteren en, uiteindelijk, roken door adolescenten te voorkomen. Het onderzoek zal een geclusterde gerandomiseerde proef uitvoeren met 10 middelbare scholen in de experimentele groep en 10 middelbare scholen in de controlegroep.