Team van professor Vincent Detours (2020)

Team van professor Vincent Detours (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Reappraisal of cancer morphology and its cellular and transcriptional determinants with unsupervised artificial intelligence, single nuclei and spatial transcriptomics
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: Université Libre de Bruxelles
  • Toegekend bedrag: 337 424 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

De uitvinding van de microscoop in de 18e eeuw heeft de cel – het basisbestanddeel van weefsel – aan het licht gebracht en de histopathologie doen ontstaan. Moderne histopathologen analyseren de ruimtelijke schikking van cellen in tumoren om kankers te diagnosticeren en te classificeren. Hun kunst blijft echter kwalitatief en subjectief. Wij zullen ertoe bijdragen de histopathologie op een kwantitatieve en objectieve basis te plaatsen en systematisch de celtypes te ontdekken die geassocieerd zijn met de verschillende onder de microscoop zichtbare tumorvormen. Daartoe zullen wij kunstmatige intelligentie gebruiken om miljoenen beelden van kankerweefsel te analyseren en de kenmerken ervan te kwantificeren. Tegelijkertijd zullen wij het intra-tumorale transcriptoom analyseren, dit betekent de moleculaire toestand van tumoren. Ons onderzoek zal zich toespitsen op pancreaskanker en anaplastische en papillaire schildklierkanker. De agressiviteit van pancreas en anaplastische schildklierkanker is extreem. Deze aanpak zal ons toelaten een beter inzicht te verwerven in de wijze waarop kankercellen interageren met hun micro-omgeving.