Team van Professor Vicky Caveliers (2018)

Team van Professor Vicky Caveliers (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Visualizing immunosuppressive PD-L1 expression in tumors using anti-PD-L1 sdAb PET-CT scan: a new strategy for accurate patient selection in targeted immune-activating cancer therapy
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: Vrije Universiteit Brussel
  • Toegekend bedrag: 200 000 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Team van Professor Vincent Bours

Klinische studies hebben aangetoond dat toediening van anti-PD-L1-antilichamen (een vorm van immune checkpoint inhibitors) langdurige genezende effecten kan hebben bij voordien uitbehandelde kankerpatiënten. Deze effecten zijn intussen voor meerdere kankertypes aangetoond. Het nadeel is dat de behandeling slechts bij een minderheid van de patiënten aanslaat.

Dit kan gedeeltelijk verklaard worden door de aan- of afwezigheid van immune checkpoints in de tumoren. Er zijn diagnostische tests om de aanwezigheid van PD-L1 in tumoren aan te tonen, maar deze hebben tekortkomingen. In dit project willen we een nieuwe diagnostische test uitwerken die op termijn zou kunnen uitgetest worden in vivo. Deze test bestaat uit een PET/CT scan die de aanwezigheid van PD-L1 in alle tumoren op een veilige manier kan onthullen.

Meer specifiek willen we een radioactief gemerkt eiwit ontwikkelen die na toevoeging aan de contrastvloeistof kan gebruikt worden om de tumor(en) die drager zijn van PD-L1 op te sporen. Op deze manier hopen we dat de behandelende oncoloog een betere inschatting kan maken van de meest geschikte therapie voor de patiënt.