Team van Professor Tom Vanden Berghe (2018)

Team van Professor Tom Vanden Berghe (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Nanoparticle-based ferroptosis-induction to treat neuro- and glioblastoma
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: Universiteit Gent
  • Toegekend bedrag: 225 000 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Team van Professor Tom Vanden Berghe

Hoog-risico neuroblastomen en glioblastomen zijn agressieve tumoren met een slechte prognose, die respectievelijk voorkomen in het zenuwstelsel van kinderen jonger dan 2 jaar of in de hersenen van volwassenen. Deze agressieve vormen van kanker gaan vaak gepaard met een verhoogde resistentie tegen chemotherapie door defecten in de moleculaire signaalwegen die leiden tot het afsterven van kankercellen.

De uitdaging is om alternatieve moleculaire wegen te vinden om kankercellen te doden zonder gezonde cellen aan te tasten. Recent onderzoek in onze onderzoeksgroep heeft geleid tot de ontdekking dat we deze tumoren in muizen kunnen laten “wegroesten” met minimaal herval, in tegenstelling tot huidige chemotherapieën. Door gebruik te maken van nano-partikels konden we de bijwerkingen minimaliseren, doordat de nano-partikels bij voorkeur opstapelen in de tumor. In dit project wensen we een superieur roest-inducerend nano-partikel (Nano-Ferro) te creëren die patiënt-afkomstige tumoren kan laten wegroesten in muizen, als aanloop voor het opzetten van klinische studies.