Team van professor Tom Taghon (2020)

Team van professor Tom Taghon (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Unraveling the role of GATA3 in BCP-ALL
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: UGent
  • Toegekend bedrag: 375 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Leukemie is de verzamelnaam voor kanker van de witte bloedcellen. Vroege B- cel leukemie is de meest voorkomende kanker bij kinderen en ontstaat door de foutieve expressie van genen die de ontwikkeling van gezonde B-lymfocyten verstoort. Recent onderzoek heeft aangetoond dat een belangrijk deel van deze patiënten gekenmerkt wordt door een abnormale expressie van GATA3, een gen dat normaal betrokken is bij de ontwikkeling van T-lymfocyten en waarvoor we evidentie hebben dat deze gen de ontwikkeling van B-lymfocyten afremt. In dit project wensen we daarom de rol van deze abnormale GATA3 expressie in het ontstaan en in de groei van B-cel leukemie te onderzoeken. We bestuderen dit bij de mens, met ondersteuning van muismodellen, en verwachten dat de bekomen inzichten zullen leiden tot nieuwe aangrijpingspunten voor therapie.