Team van professor Tom Taghon (2020)

Team van professor Tom Taghon (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Functional characterization and expansion of thymus seeding precursors in human
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: UGent
  • Toegekend bedrag: 380 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Chemo- en radiotherapie worden frequent gebruikt in de behandeling van kanker. Eén van de neveneffecten hierbij is de vernietiging van  het immuunsysteem en dit zorgt ervoor dat deze patiënten heel erg gevoelig zijn voor infecties die in gezonde personen normaal gezien onschadelijk zijn. Alhoewel het immuunsysteem hersteld kan worden door middel van een stamcel transplantatie duurt het vaak erg lang vooraleer voornamelijk de T-lymfocyten in voldoende mate terug aanwezig zijn om over een goed werkend afweersysteem te beschikken. Recent heeft onze onderzoeksgroep de voorlopercellen geïdentificeerd die bij de mens verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van deze T-lymfocyten. In dit project wensen we deze kennis te gebruiken om deze cellen beter te karakteriseren en om methoden te ontwikkelen zodat deze cellen therapeutisch aangewend kunnen worden om het herstel van immuniteit in patiënten te versnellen en te verbeteren.