Team van Professor Tessa Kerre (2018)

Team van Professor Tessa Kerre (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: An in-depth investigation of the causes of treatment failure in AML
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: UGent
  • Toegekend bedrag: 190 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Team van Professor Tessa Kerre

Acute myeloide leukemie (AML) is de tweede meest voorkomende bot- en bloedkanker. Het is een agressieve kanker, met een slechte prognose, vooral voor oudere patiënten, ondanks alle vooruitgang die reeds werd geboekt. In dit onderzoeksproject willen we AML verder ontrafelen door honderden AML-stalen uitgebreid te karakteriseren: enerzijds de merkers op het oppervlak, en anderzijds het RNA (de tussenstap tussen de genetische code en de synthese van een eiwit) van deze leukemiecellen.

We willen al deze informatie analyseren volgens een innoverende methode door gebruik te maken van wiskundige modellen. Door het koppelen van deze data, die sowieso onze kennis van AML nog meer zal verfijnen, aan uitgebreide klinische data, zullen wij bovendien nieuwe prognostische merkers kunnen identificeren die ons kunnen helpen om de optimale behandeling te kiezen voor elke patiënt. Tenslotte hopen wij ook nieuwe doelwitten te identificeren om krachtigere vormen van immunotherapie te ontwikkelen tegen AML.