Team van professor Steven Goossens (2022)

Team van professor Steven Goossens (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Oncogenic Role of SOX11 in T-cell acute lymphoblastic leukemia
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: UGent
  • Toegekend bedrag: 600 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

T-cel acute lymfoblastische leukemie (T-ALL) is een agressieve hematologische aandoening waarvan de huidige behandeling ontoereikend is. We hebben T-ALL patiënten geïdentificeerd met verhoogde SOX11 expressie, een transcriptiefactor (een activator van genvertaling om een eiwit te produceren) die normaal niet tot expressie komt in T-cellen (subtypes van witte bloedcellen die betrokken zijn bij het reguleren van immuunreacties). Patiënten met hoge SOX11 komen vooral voor in mature leukemieën en zijn vaak geassocieerd met verlies van PTEN, een negatieve regulator van PI3K-AKT-signalisatie. Om te testen of SOX11 een oncogene driver is van T-ALL, hebben we een R26-SOX11-muismodel ontwikkeld om SOX11 conditioneel tot expressie te brengen in T-cellen met of zonder PTEN. Hierdoor kunnen we de potentiële oncogene coöperativiteit tussen SOX11 en PI3K-AKT-signalisatie evalueren. Ook hebben we een opvallende correlatie teruggevonden tussen de MYCN P44L mutatie en hoge SOX11 expressie in T-ALL, hetgeen suggereert dat deze factoren zouden kunnen samenwerken tijdens T-cel transformatie. Uiteindelijk zal dit project leiden tot de ontwikkeling van betere en minder toxische behandelingen voor een subset van T-ALL patiënten.