Team van professor Stéphanie Humblet-Baron (2020)

Team van professor Stéphanie Humblet-Baron (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: In-depth investigation of patient immune signature after CD19 CAR T-cell therapy
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 390 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Chimeric Antigen Receptor (CAR) T-celtherapiën zijn een nieuwe vorm van behandelingsmethode die B-cel maligniteiten zoals lymphoma en leukemie kan genezen. Echter, er is momenteel weinig kennis over het werkingsmechanisme en ook voorspellende factoren voor een gunstig langetermijneffect ontbreken. Door gebruik te maken van state-of-the art technologieën zoals transcriptomics en proteomics zullen we de karakteristieke en functie van de CAR T-cellen en het gehele immuunsysteem van de patiënt in de diepte onderzoeken. Door gebruik te maken van een ‘machine learning’-aanpak zullen we pogen de specifieke cellulaire markers die verantwoordelijk zijn voor de persistentie en effectiviteit van de CAR T-cellen te identificeren. Deze bevindingen zouden kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van een prognose predictietool om te bepalen welke patiënt een effectieve respons zal hebben  en welke patiënt een groter risico op herval zal lopen. . Bijkomend zouden onze resultaten mogelijke nieuwe therapeutisch aanpakken identificeren om de klinische uitkomst van de patiënt te verbeteren.