Team van professor Stanislas Goriely (2022)

Team van professor Stanislas Goriely (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Targeting Heme Oxygenase-1 expressing tumor associated macrophages to improve cancer immunotherapy
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: ULB
  • Toegekend bedrag: 478 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Interacties tussen tumorcellen en immuuncellen spelen een sleutelrol in de ontwikkeling van kanker. Bepaalde actoren zoals cytotoxische T-lymfocyten maken de eliminatie van kwaadaardige cellen mogelijk. Deze lymfocyten zijn het doelwit van immunotherapiebehandelingen die bij sommige patiënten zeer doeltreffend zijn. Andere immuuncellen die in tumoren infiltreren, zoals macrofagen, kunnen echter deelnemen aan de progressie van tumoren en de weerstand tegen behandeling. In dit project zullen wij trachten te begrijpen hoe deze macrofagen immunosuppressieve en schadelijke eigenschappen verwerven wanneer zij de tumormicro-omgeving binnendringen. Wij zullen originele modellen ontwikkelen om de eigenschappen van deze cellen te bestuderen en hun functies te moduleren teneinde nieuwe therapeutische doelwitten te ontdekken.