Team van Professor Sara Willems (2022)

Team van Professor Sara Willems (2022)

Description du projet

  • Titel van het project: Community Health Workers as a strategy to promote breast cancer screening among underscreened women with low health literacy in Flanders
  • Selectiejaar van het project: 2022
  • Organisatie: Universiteit Gent
  • Bedrag: 249 067€
  • Duur: 4 jaar

Uit de literatuur blijkt dat er grote ongelijkheden bestaan in de deelname aan borstkankerscreening. Dit is problematisch omdat borstkanker een van de belangrijkste doodsoorzaken is en kankerscreening de beste overlevingskansen biedt door kankers in een vroeg stadium op te sporen. Uit studies blijkt dat een beperkte gezondheidskennis een van de belangrijkste oorzaken van deze ongelijkheid is. Het implementeren van strategieën om de Health literacy te verbeteren zodat vrouwen weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun deelname is van cruciaal belang. Wij zullen de inzet van gezondheidswerkers in de gemeenschap testen om de Health literacy en geïnformeerde besluitvorming  met betrekking tot deelname aan borstkanker screening te verbeteren bij ondergescreende vrouwen in achtergestelde gemeenschappen. De gezondheidswerkers zijn leden van de gemeenschap die een training hebben gevolgd en als ‘brug’ dienen tussen het gezondheidszorgsysteem en de gemeenschap door op maat gesneden informatie te verstrekken over borstkanker screening. Internationaal is bewezen dat gezondheidswerkers in de gemeenschap effectief zijn in het verspreiden van gezondheidsinformatie, het vergroten van de toegang tot zorg en het ondersteunen van kwetsbare bevolkingsgroepen om barrières te overwinnen. In België worden CHW nu op lokale schaal uitgetest om gezondheid en toegang tot zorg te promoten. Voor zover wij weten, zal dit project het eerste zijn dat een communitu health workers-gebaseerde interventie test om health literacy te verhogen en borstkanker screening  en deelname te promoten bij ondergescreende vrouwen die leven in achtergestelde gemeenschappen in Vlaanderen.