Team van professor Sandra Nuyts (2020)

Team van professor Sandra Nuyts (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Prediction of RT response in head and neck cancers by assessment of the clonal repopulation dynamics
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 400 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Radiotherapie (RT) is één van de belangrijkste behandelingen voor solide tumoren, waaronder humaan papillomavirus (HPV) -positieve en negatieve hoofd- en halskanker (HNSCC). Technische verbeteringen in radiotherapie toediening en planning hervormden de radiotherapie  tot één van de meest effectieve en geavanceerde behandelingsmethodes voor kanker. Desondanks blijft lokaal herval een belangrijke oorzaak van sterfte in lokaal gevorderde HNSCC patiënten. RT-resistentie is een belangrijke oorzaak van lokaal herval. Daarom is het uiterst belangrijk om de onderliggende biologische mechanismen van RT-resistentie te onderzoeken. In dit project, kijken we naar de RT-geïnduceerde veranderingen in klonale kankercellen. We onderzoeken welke moleculaire mechanismen verantwoordelijk zijn voor deze veranderingen. Onze resultaten die de RT-resistentie mechanismen op moleculair niveau ontrafelen, kunnen dan vertaald worden naar nieuwe biomarkers die de respons op radiotherapie  kunnen voorspellen en zo de behandelingsopties voor HNSCC-patiënten aansturen.