Team van professor Sandra Jacobs (2022)

Team van professor Sandra Jacobs (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Prospective international phase-III trials to improve treatment effectiveness and quality of survival in children with embryonal brain tumours
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: BSPHO
  • Toegekend bedrag: 400 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Jaarlijks wordt in België bij ongeveer honderd kinderen een hersentumor vastgesteld. Hun overlevingskansen zijn fors vooruitgegaan door behandeling binnen internationale studies. Met de toename van het aantal overlevers wordt het belang van de kwaliteit van overleving duidelijker. Het doel van de klinische studies binnen deze projectaanvraag is enerzijds de effectiviteit van behandeling en anderzijds de levenskwaliteit te verbeteren bij kinderen met medulloblastomen en atypische teratoïde rhabdoïde tumoren (ATRT). Medulloblastoma is de meest voorkomende kwaadaardige tumor bij kinderen. Onderzoek heeft aangetoond dat er verschillende subtypes bestaan, elk met een eigen risicoprofiel. In deze klinische studie zal dit risicoprofiel bepaald worden zodat de behandeling hieraan kan worden aangepast met betere overlevingskansen en levenskwaliteit als gevolg. ATRT is de meest voorkomende hersentumor bij zuigelingen. De huidige klinische studie onderzoekt of bestraling, die zeer schadelijk is voor de ontwikkelende hersenen, kan worden vervangen door minder schadelijke behandelingsstrategieën zonder in te boeten op de effectiviteit.