Team van professor Sabine Tejpar (2022)

Team van professor Sabine Tejpar (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Using mucins as friends in colorectal cancer diagnostics and treatment
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 449 500 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

We hebben aangetoond dat de helft van de darmtumoren ontstaat vanuit mature darmcellen die omvormen naar maag-gelijkende cellen. Deze cellen en tumoren produceren grote hoeveelheden van maag- en darm- slijmen of mucines die immuunreacties kunnen uitlokken. In deze tumoren observeren we ook sterke infiltratie van afweercellen, maar deze zijn niet volledig actief en dus niet competent om de tumor af te doden. In extreme gevallen ontstaan er grote “meren” van slijmen die barrières kunnen vormen om zo de immuunrespons volledig te blokkeren. We veronderstellen dat productie van deze mucines een partiële immuunrespons kan veroorzaken die geactiveerd kan worden voor therapie, terwijl extreme productie kan leiden tot fysieke blokkades. Daarom willen we mucines en mucine-specifieke immuunresponsen detecteren en kwantificeren tijdens darmkankerontwikkeling door een combinatie van immuuntesten en beeldanalyses. Dit kan resulteren in nieuwe algoritmes voor diagnostiek en nieuwe doelwitten voor therapie.