Team van professor Sabine Tejpar (2020)

Team van professor Sabine Tejpar (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Coevolution of epithelium and immune response in colorectal cancer: comprehensive longitudinal analysis and manipulation of crosstalk leading to exhausted responses in dedicated mouse models
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 337 500 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Colorectale tumoren kunnen worden onderverdeeld in twee subgroepen, op basis van afwijkingen in DNA-herstel: tumoren van het MSI-fenotype (instabiele microsatellieten) en tumoren van het MSS-fenotype (stabiele microsatellieten). Meestal genereren tumoren waarvan de cellen een hoge instabiliteit van microsatellieten (herhaalde sequenties in hun DNA) vertonen een betere prognose dan tumoren waarvan de satellieten stabiel of niet erg onstabiel zijn.

Colorectale tumoren van het MSS-fenotype reageren niet op immunotherapie, in tegenstelling tot de kleine groep MSI-tumoren. Darmkanker van het MSS-fenotype is echter geen homogeen geheel en de verschillende tumoren vertonen verschillende mechanismen om aan herkenning door het immuunsysteem te ontsnappen. We hebben verschillende van deze cellulaire interacties in reeds gevestigde menselijke tumoren in kaart gebracht. Deze interacties zijn het resultaat van een langzame evolutie van deze tumoren met hun omgeving. Het identificeren van veranderingen in de tumoromgeving die nuttig kunnen zijn om op te richten, vereist daarom teruggaan door de geschiedenis van laesies en het uitvoeren van longitudinale analyses van tumorontwikkeling. Om dit te doen, zullen we het fenotype van een experimenteel model van colorectale kanker bij muizen, vergelijkbaar met menselijke kankers, in detail analyseren door sleutelprocessen te manipuleren waarvan het belang al is erkend in bepaalde subsets van colorectale kankers. Op deze manier willen we begrijpen wanneer en hoe de tumor erin slaagt om aan het immuunsysteem te ontsnappen. We proberen ook doelen te identificeren die de immuunherkenning zouden verbeteren en de effectiviteit van behandelingen zouden vergroten.