Team van professor Sabine Tejpar (2018)

Team van professor Sabine Tejpar (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Profiling of the colorectal tumor (CRC) immune microenvironment (TME) to identify novel therapeutic opportunities and biomarkers
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 437 795 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Team van professor Sabine Tejpar

Immune checkpoints zijn de regulatoren van het immuunsysteem, het afweersysteem van het lichaam. Tumorcellen worden vaak niet herkend als “lichaamsvreemd” en bijgevolg niet aangevallen door immuuncellen. Immune checkpoint inhibition therapie (ICI) is gericht om gelijkenissen tussen immuuncellen en tumorcellen te verbreken om zo tumorcellen als “lichaamsvreemd” te labelen waardoor detectie door immuuncellen mogelijk is.

ICI is succesvol gebruikt bij verscheidene tumorsoorten maar slechts een klein aantal colorectale tumoren zijn reactief. Er is een klinische nood om de moleculaire mechanismen van ICI te onderzoeken en de weerstand binnen CRC te begrijpen. Gezien de interactie tussen verschillende celtypes (bv. Immuun en kankercellen) en de verschillende subtypen van immuuncellen , stellen wij voor single cel RNA sequencing (scRNA-seq) te gebruiken wat toelaat te bepalen uit welke cellen de tumor bestaat en hierdoor de cel (sub)types en moleculaire mechanismen achter ICI weerstand te ontdekken. Dit is een essentiële 1ste stap om ICI resistente tumoren responsief te maken.