Team van professor Pieter Van Vlierberghe (2018)

Team van professor Pieter Van Vlierberghe (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: The role of BRWD2/PHIP as a novel epigenetic tumor suppressor in T-cell acute lymphoblastic leukemia and lymphoma
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: Universiteit Gent
  • Toegekend bedrag: 486 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Team van professor Pieter Van Vlierberghe

Het beenmerg is een weke substantie die zich in het binnenste van onze beenderen bevindt en die instaat voor de aanmaak van rode bloedcellen, bloedplaatjes en witte bloedcellen. Wanneer bepaalde bloedcellen niet meer reageren op signalen die normaal hun aanmaak coördineren, zullen abnormale bloedcellen de gezonde bloedcellen overwoekeren, waardoor leukemie of bloedkanker kan ontstaan.

Reeds 40 jaar is het bekend dat bepaalde leukemiecellen een heel specifiek deel van hun genetisch materiaal op de lange arm van chromosoom 6 missen. Op dit moment is het echter nog steeds niet geweten op welke manier dit verlies van genetisch materiaal bijdraagt tot bloedkanker ontwikkeling.

In dit project willen we nagaan in hoeverre het PHIP eiwit, dat geleden is in deze regio op chromosoom 6, van het belang is bij het ontstaan van deze ziekte. Deze inzichten kunnen uiteindelijk leiden tot meer gerichtere en minder toxische behandelingen voor patienten die gediagnosticeerd worden met leukemie.