Team van Professor Pieter Van Vlierberghe (2018)

Team van Professor Pieter Van Vlierberghe (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Towards a broader use of a less toxic L-asparaginase variant for the treatment of human cancer
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: Universiteit Gent
  • Toegekend bedrag: 200 000 €
  • Duurtijd financiering: 2 jaar

Team van Professor Pieter Van Vlierberghe

L-Asparaginase is een bacterieel enzyme dat op dit ogenblik gebruikt wordt voor de behandeling van leukemie of bloedkanker bij kinderen. Vanwege immuunreacties (cfr. bacterieële oorsprong) en toxische bijwerkingen kan dit geneesmiddel echter op dit moment niet optimaal ingezet worden in de kliniek. Zeker bij volwassenen is de toxiciteit te ernstig waardoor het potentieel van dit geneesmiddel niet tenvolle benut kan worden.

Vanuit deze filosofie hebben wij recent een nieuwe L-Asparaginase variant ontwikkeld die meer gelijkenissen vertoont met het humane eiwit en die mogelijk minder toxische bijwerkingen vertoont. In dit project willen we de antitumor activiteit en toxiciteit van dit nieuwe geneesmiddel analyseren om er uiteindelijk voor te zorgen dat L-Asparaginase in de toekomst breder zal ingezet kunnen worden voor de behandeling van kanker bij zowel volwassenen als kinderen.