Team van professor Pieter Van der Veken (2022)

Team van professor Pieter Van der Veken (2022)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Diagnostic and theranostic targeting of fibroblast activation protein (FAP) with gold nanoparticles decorated with FAPIs and FAPI fragments
  • Selectiejaar: 2022
  • Organisatie: UAntwerpen
  • Toegekend bedrag: 450 000 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Fibroblast activation protein (FAP) is een eiwit dat in grote hoeveelheden voorkomt in bijna alle tumortypes. In 2014 ontwikkelden we  UAMC1110, een molecule dat zich krachtig en selectief aan het FAP in tumoren vasthecht. UAMC1110 wordt intussen wereldwijd gebruikt als dragermolecule voor diagnostische, radioactieve straling, om tumoren en/of uitzaaiingen op te sporen via PET-scanning. Deze ‘FAPIs’ worden ook experimenteel gebruikt om tumor-dodende therapeutische radioactiviteit naar tumoren te brengen. Een beperking is echter dat UAMC1110 na enkele uren terug loskomt van FAP. Hierdoor kan krachtige, therapeutische radioactiviteit uit tumoren weglekken en schade berokkenen aan gezond weefsel. Daarom willen we betere FAPIs ontwikkelen: zéér kleine gouddeeltjes (‘nanopartikels’), die elk meerdere UAMC1110-’tumor-ankers’ hebben en daardoor langer in tumoren kunnen vastgehouden worden. We willen niet enkel het therapeutisch potentieel van deze nanopartikels onderzoeken in een muismodel van darmkanker, maar ook het gebruik ervan voor patiëntvriendelijke, extreem gevoelige kankeropsporing.