Team van professor Pierre Roger (2018)

Team van professor Pierre Roger (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Preclinical evaluation of CDK4 inhibitory drugs and predictive sensitivity biomarkers in malignant pleural mesotheliomas
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: Université Libre de Bruxelles
  • Toegekend bedrag: 283 000 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Team van professor Pierre Roger

Longvlieskanker (mesothelioom van de pleura, het weefsel rond de longen) is een soort kanker die voornamelijk veroorzaakt wordt door blootstelling aan asbest. Hoewel deze kanker steeds vaker voorkomt, is er nog relatief weinig onderzoek naar verricht. Ons team focust zich op een enzym, CDK4, dat een centrale rol speelt in de celdeling, en dan vooral het proces waarmee een cel zijn genetisch materiaal kopieert en dat gelijk verdeelt tussen twee dochtercellen.

Dit proces is bij kanker gewijzigd, waardoor cellen zich ongeremd kunnen vermeerderen. We hebben een abnormaal CDK4-enzym gevonden (om precies te zijn, een activerende fosforylering) in mesothelioom-cellen. Deze anomalie zou gebruikt kunnen worden als biomerker om de gevoeligheid voor nieuwe geneesmiddelen te voorspellen.

We willen deze diagnostische tool gebruiken om te kijken in welke mate mesothelioom zou kunnen reageren op CDK-4-inhibitoren en om te evalueren of er mogelijk nieuwe combinaties van geneesmiddelen ontwikkeld kunnen worden met deze inhibitoren. We maken daarvoor gebruik van nieuwe medicijnen die de werking van het CDK4 enzym blokkeren, en die recent zijn goedgekeurd voor de behandeling van geavanceerde borstkanker