Team van professor Patrizia Agostinis (2018)

Team van professor Patrizia Agostinis (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Harnessing autophagy in the tumor microenvironment for the improvement of radiation mediated anti-tumor immunity
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 319 000 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

Team van professor Patrizia Agostinis

Resistentie tegen immuuntherapie, alleen of gecombineerd met radiotherapie, wordt niet alleen veroorzaakt door kankercellen, maar ook ondersteunende cellen. Het verhogen van het aantal daadkrachtige cytotoxische T lymfocyten (CTLs) in het tumorbed, die kankercellen kunnen herkennen en doden, is daarom gewenst.

Endotheelcellen beïnvloeden CTLs (aantrekking en activiteit) en mogelijk het succes van immuuntherapie. We focussen op een proces binnenin de cel, genaamd autofagie, dat verhoogd is in tumoren en groei bevordert. Preklinische studies rapporteren dat autofagieremming in endotheelcellen, genetisch alsook farmacologisch door behandeling met chloroquine, de tumorgroei vertraagd. Hierbij observeren we een verhoogd aantal CTLs in tumoren door endotheel-specifieke blokkade van autofagie dat gepaard gaat met minder PD-L1 expressie in tumor-geassocieerde bloedvaten.

Daarom onderzoeken we deze niet eerder blootgelegde rol van autofagie in endotheelcellen omtrent PD-L1-gemedieerde interactie met CTLs. We testen of blokkade van autofagie in endotheelcellen leidt tot meer daadkrachtige CTLs en daarmee de afweereactie na radiotherapie of immuuntherapie bevordert.