Team van Professor Patrick Jacquemin (2018)

Team van Professor Patrick Jacquemin (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Mechanismes of resistance to oncogenic mutations of Kras in pancreatic acinar cells
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: Université catholique de Louvain
  • Toegekend bedrag: 187 200 €
  • Duurtijd financiering: 2 jaar

Team van Professor Patrick Jacquemin

In tegenstelling tot heel wat andere kankers, is pancreaskanker een van de zeldzame kankertypes die vandaag nog geen betere behandeling heeft dan veertig jaar geleden. Daardoor zal pancreaskanker tegen 2020 de tweede dodelijkste vorm van kanker worden. Verschillende redenen verklaren deze vaststelling. De biologische mechanismes die zijn betrokken bij de ontwikkeling van deze kanker zijn nog onvoldoende begrepen: een betere kennis van die mechanismes zou moeten leiden tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingen die deze kanker zullen terugdringen.

Het is goed geweten dat het gen Kras vaak gemuteerd is bij pancreaskanker; dat gen speelt een sleutelrol in de evolutie van die kanker. In ons werk zullen we proberen beter te begrijpen welke rol Kras speelt bij pancreaskanker. We hopen dat die nieuwe inzichten de ontwikkeling zal bevorderen van tools om de voortgang van pancreaskanker te stoppen.