Team van Professor Patrick Flamen (2018)

Team van Professor Patrick Flamen (2018)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Molecular biomarkers in metastatic castrate resistant prostate cancer: PSMA-receptor expression, metabolic activity, and circulating cell-free DNA
  • Selectiejaar: 2018
  • Organisatie: Institut Jules Bordet
  • Toegekend bedrag: 225 000 €
  • Duurtijd financiering: 3 jaar

In België is prostaatkanker de vaakst voorkomende kanker bij mannen. Wanneer de ziekte zich uitzaait, worden behandelingen als chemotherapie voorgesteld aan de patiënt. Maar traditionele beeldvormingstechnieken laten niet toe de exacte omvang van de ziekte te bepalen, noch de reactie op de toegediende behandelingen correct in te schatten.

Dankzij de ontwikkeling van de moleculaire beeldvorming door de PETscan, is het mogelijk op een beeld van het hele lichaam de specifieke biologische eigenschappen van de prostaatkankercellen te visualiseren: hun metabolische activiteit dankzij de voorafgaandelijke toediening van een radioactief suiker (FDG) alsook de uitdrukking van een eiwit aan het celoppervlak (PSMA).

Het is onze doelstelling om enerzijds na te gaan of de informatie verkregen door de opsporing van PSMA en FDG bij de PETscan zou kunnen worden gebruikt om de reactie van de patiënt op de behandeling te evalueren en anderzijds om na te gaan of deze aanpak het mogelijk zou maken de patiënten die goed reageren op een gegeven behandeling beter te selecteren. Als dat zo zou zijn, zou dat onderzoek kunnen resulteren in een meer geïndividualiseerde behandeling van de patiënten met prostaatkanker.