Team van professor Olivier De Wever (2020)

Team van professor Olivier De Wever (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Impact of cancer-associated fibroblasts and their secretome on innate-adaptive immune cross-talk upon irradiation
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: UGent
  • Toegekend bedrag: 440 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

Radiotherapie induceert cel dood en vrijstelling van nieuwe antigenen die het immuunsysteem van de patiënt activeren. Toch is het aantal patiënten dat gunstig reageert op radiotherapie in combinatie met immunotherapie beperkt. Het begrijpen van de onderliggende mechanismen is cruciaal om het potentieel van radiotherapie in combinatie met immunotherapie optimaal te benutten. Wij veronderstellen dat kanker-geassocieerde fibroblasten (KAF), cellen die in hoge mate aanwezig zijn in met radiotherapie behandelde tumoren, een remmende werking hebben op het immuunsysteem. Onze data tonen aan dat KAF, onder invloed van radiotherapie, signalen vrijstellen in de vorm van extracellulaire blaasjes die dendritische cellen blokkeren.  Dendritische cellen spelen een    cruciale rol in de herkenning van lichaamsvreemde cellen en het alarmeren van andere cellen van het immuunsysteem. Wij combineren tumor modellen met biopten en bloedplasmamonsters van patiënten behandeld met chemoradiotherapie om de remmende werking van KAF op het immuunsysteem beter te begrijpen, en potentiële biomerkers te identificeren.