Team van professor Max Mazzone (2020)

Team van professor Max Mazzone (2020)

Beschrijving van het project

  • Titel van het project: Arachidonic acid metabolism, a cross point between “bad” and “good” macrophages in cancer: a novel therapeutic perspective?
  • Selectiejaar: 2020
  • Organisatie: KU Leuven
  • Toegekend bedrag: 542 000 €
  • Duurtijd financiering: 4 jaar

De laatste paar jaar is de interesse in immuuntherapie geëxplodeerd. Het concept dat het immuunsysteem gebruikt kan worden om kanker te bestrijden, wordt beschouwd als een belangrijke doorbraak in de oncologie. Jammer genoeg wordt het succes van immuuntherapieën sterk beïnvloed door de cellulaire compositie van de tumor micro-omgeving (TME). Zo zijn tumor-geassocieerde macrofagen (TAMs) vaak ‘partners in crime’ voor de kankercel. De omscholing van pro-tumor (M2-achtige) TAMs naar een anti-tumor (M1-achtig) fenotype wordt bijgevolg voorgesteld als een veelbelovende therapeutische strategie. We hebben aangetoond dat de farmacologische inhibitie van Hpgds (Hematopoëtisch prostaglandine D2 synthase) resulteert in een significante reductie van de tumorgroei en bovendien een M1-achtig fenotype induceert in de macrofagen. Gebaseerd op deze observaties zal dit project verder de rol van Hpgds in TAMs onderzoeken  gedurende tumor progressie. Hierbij voorzien we de mogelijkheid om een nieuw therapeutisch aangrijpingspunt voor de behandeling van kanker te ontdekken.